Yhdistys

Espoon Montessori-leikkikoulun kannatusyhdistys ry

Leikkikoulun toimintaa ohjaa kannatusyhdistys. Jäsenmaksun maksamalla lapsen vanhemmat liittyvät kannatusyhdistyksen jäseniksi. Leikkikoulun toiminnan edellytyksenä on aktiivinen osallistuminen kannatusyhdistyksen toimintaan, esim. toimiminen hallituksen jäsenenä tai varajäsenenä, tempauksien järjestäminen jäsenistölle, varainkeruutoiminta, yms.

Kannatusyhdistys valitsee keskuudestaan vuosikokouksessa hallituksen johtamaan ja valvomaan Espoon Montessori-leikkikoulun toimintaa. Hallitus kokooontuu yleensä kerran kuussa leikkikoululla. Kannatusyhdistyksen kokousten pöytäkirjat ovat luettavissa valkoisessa kansiossa, jota säilytetään eteisessä vanhempien postilaatikoston päällä.

Hallitus

Pia Friberg, puheenjohtaja

Marianna Eerola, sihteeri

Hanna Vihtonen-Vettenniemi, jononhoitaja

 

Varajäsenet:

Eeva Tanttinen