Lisätietoja maksuista

Hoitomaksut

Noudatamme Espoon kaupungin kunnallisia lasten päivähoitomaksuja. Lisätietoja: https://www.espoo.fi/fi-FI/Kasvatus_ja_opetus/Varhaiskasvatus/Maksut_varhaiskasvatuksessa

Palkkatodistukset tulee toimittaa leikkikoululle elokuussa, mikäli anoo alennusta hoitomaksuihin. Hoitomaksut tulee suorittaa kunkin kuukauden 5. päivään mennessä kannatusyhdistyksen tilille (löytyy tämän sivun alaosasta).

Hoitomaksujen suoritukset tarkistetaan kuukausittain. Maksujen laiminlyönnistä peritään 10 euron suuruinen perintämaksu. Jatkuvasta laiminlyönnistä (3kk) asia käsitellään leikkikoulun hallituksen kokouksessa, jolloin siitä tehdään merkintä pöytäkirjaan.

Poissaolot

Poissaolot vaikuttavat Espoon kaupungin sosiaali- ja terveystoimen 21.1.2000 antaman ilmoituksen mukaan seuraavasti: Kuukausimaksu peritään myös tilapäisiltä poissaolopäiviltä, paitsi lapsen ollessa sairautensa vuoksi poissa päivähoidosta enemmän kuin 10 toimintapäivää kalenterikuukaudessa, jolloin maksuna peritään puolet kuukausimaksun määrästä.

Tämän vuoksi on myös erityisen tärkeätä, että ilmoitatte lapsenne sairaudesta heti leikkikoululle!

Maksua ei peritä lainkaan, kun lapsi on sairauden vuoksi poissa päivähoidosta kaikki kalenterikuukauden päivät. Lapsen ollessa muun syyn vuoksi pois päivähoidosta kaikki kalenterikuukauden päivät, peritään hoitomaksusta puolet.

Irtisanominen

Hoitosuhteen irtisanomisaika on yksi kalenterikuukausi. Ilmoitus annetaan leikkikoulun hallitukselle kirjallisesti (sähköposti on riittävä).

Jäsenmaksu

Hoitopaikan vastaanottamisen edellytyksenä on kannatusyhdistyksen jäsenmaksun suorittaminen. Jäsenmaksulla lapsen molemmat vanhemmat, tai muut huoltajat, liittyvät kannatusyhdistyksen jäseniksi. Vuosittain suoritettava jäsenmaksu on 75 euroa.

JonoTUSmaksu

Lapsen ilmoittamisesta jonottamaan hoitopaikkaa peritään 20 euron suuruinen jonomaksu, jos tutustumiskäynnin jälkeen haluaa jäädä jonottamaan vapautuvaa hoitopaikkaa.

Pankkiyhteys

Kaikki maksut suoritetaan yhdistyksen pankkitilille: Nordea FI90 1432 3000 0841 94.

Mikäli maksua varten on annettu viitenumero, tulee sitä ehdottomasti käyttää.