Hakeminen ja maksut

  1. Täytä ilmoittautumislomake ja lähetä se.
  2. Sovi tutustumiskäynti leikkikoululle (puh. 041 531 3301)
  3. Saatuasi leikkikoululta maksun tiedot, maksa jonomaksu 20 euroa. Lapsi kirjataan jonoon maksupäivänä.

Mikäli ette jostain syystä enää halua jonottaa paikkaa, tai ole kiinnostuneita paikasta, toivomme teidän ilmoittavan siitä mahdollisimman pian (jononhoitaja at emlk.fi)
Paikan saamisen jälkeen tulee suorittaa Espoon Montessori-leikkikoulun Kannatusyhdistys ry:n jäsenmaksu 75 euroa.

Paikkojen jakaminen

Leikkikoulusta vapautuu paikkoja lähinnä syyslukukaudeksi esikoululaisten jättäessä leikkikoulun siirtyessään kouluun. Tulevan syksyn paikoista päätetään keväällä mutta paikkatilanne saattaa elää esimerkiksi perheiden asuinpaikkojen muutosten vuoksi, joten kannattaa olla meihin yhteydessä myös muina aikoina.

Kannatusyhdistyksen hallitus päättää vapautuvien paikkojen täyttämisestä. Paikat täytetään ensisijaisesti siten, että leikkikoulun lapsien ikä- ja sukupuolijakauma on sopiva. Jonoon tuloaika on paikkoja täytettäessä toissijainen kriteeri.


Ota rohkeasti yhteyttä! Kerromme mielellämme lisää.

Espoon Montessori-leikkikoulu
Puh. 041 531 3301
jononhoitaja at emlk.fi